سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ای پی دارای 128 پارچه

بهترین کیفیت آبکاری

دارای جعبه آلومینیومی برای نگه داری بهتر

ضخامت 3 میلی متر

error: Content is protected !!