سرویس آشپزخانه خانه مگنتا تمام استیل 30پارچه

2,800,000 تومان

  • 29پارچه مگنتا شامل:
  • سطل زباله
  • جای
  • برنج
  • جای ادویه
  • جای قند
  • جای شکر
  • 8عدد نمکدان
  • ترازو
  • سرویس کفگیر و ملاقه
error: Content is protected !!
سرویس 29استیل مگنتا
سرویس آشپزخانه خانه مگنتا تمام استیل 30پارچه